Adress;
Gruvgatan 15
931 49 Skellefteå

Telefon;
+46(0)910-89265
Fax;

+46(0)910-36858

E-Post;
info@bingebo.seLÄS OM > Affärsidé | Leif Bingebo CV | Länkar | Kontakt | In English |

Leif Bingebo CV

Akademisk utbildning

Filosofie Magister, 1969, Umeå Universitet, matematik, fysik och teoretisk fysik.
Enstaka kurser i statistik, programmering, statskunskap. Business English vid
University of Hull, UK.

Yrkeserfarenhet

1969 - 1990 Gymnasielärare, matematik, fysik, Balderskolan, Skellefteå
1990 - 1996 Utbildningschef, Industriellt Utvecklingscentrum, IUC, Skellefteå
1997 - 2001 Egen företagare, produkter och tjänster inom områdena
e-Commerce och e-Learning.
2002 - Konsult inom området affärsutveckling


Projekterfarenhet

Leif Bingebo har bred erfarenhet av projektorienterat arbete inom olika områden såsom
utbildning, produktutveckling och organisationsutveckling. En erfarenhet som även
inkluderar projektfinansiering.


Exempel på dylika projekt
där Leif Bingebo varit projektledare och operativt huvudansvarig;

1993 - 1995 Idéverkstad. Uppdragsgivare Länsarbetsnämnden och
Länsstyrelsen i AC, Arbetsmarknadsdepartementet. Brett teknikinnehåll
med produktutveckling inom mekanik, elektronik, miljö och kemi.

1998 - 2000, Sweden Information Technology, SwIT. Uppdragsgivare
Industriförbundet och IT-företagen. Jag var regionalt ansvarig med mycket
goda resultat.

1997 -1999, projektledare för ett antal strukturfondsprojekt.
Exempelvis Modern Konstruktion (Luleå Tekniska Universitet),
Effektiv Produktion (Stockholms Universitet), Planering av
entreprenörprogrammet Skellefteå (Handelshögskolan vid Umeå Universitet).

Exempel på Internationella projekt

Agora, 4:e RAM,IST under ledning av Franska TeleCom och BBC.

PedCare, 5:e RAM, IST under ledning av Altran, Spanien. Projektet
syftar till att utveckla s k intelligenta agenter som kan höja kvalitén
på kommunikationen lärare-elev, elev-elev.

NEWTIME, 5:e RAM, IST under ledning av Open Business University, England.
Projektet syftar till att studera mentorskapets betydelse då high-tech införs
i mikroföretag.

Leif Bingebo har genom åren erhållit ett internationellt och nationellt nätverk
genom deltagande i EU:s olika forsknings- och utvecklingsinitiativ. Speciellt
inom områdena distansutbildning, e-Commerce och småföretagsutveckling.

I Sverige har Leif Bingebo etablerade kontakter med bland annat Linköpings
Universitet och KTH. Har medverkat som utbildare åt Handelshögskolan i Umeå
i ett av deras utvecklingsprojekt, KRAFT.

Ingick i den grupp som gav underlag till Västerbottens läns strategiska program
inom IT. Leif Bingebos ansvar var små- och medelstora företag.

Leif Bingebo har varit engagerad av Nordiska Ministerrådet som expert inom
området IT utveckling inom skolan.

© Bingebo Konsult 2003